De Kuenenpleinbuurt werd in de jaren ’50 gebouwd.
Uw buurt willen we in het geheel graag nóg mooier maken!

De gemeente, Pré Wonen en Woonopmaat willen de komende tien jaar tijd en geld vrijmaken voor het verbeteren van de woningen en de leefomgeving in de Kuenenpleinbuurt. Om de buurt te laten bloeien tot:

  • een diverse wijk met een goede woningmix van gerenoveerde en nieuwe woningen; eengezinswoningen en appartementen. Sociale huur en vrije sector;
  • een prettige en groene wijk met een fijne openbare ruimte met aandacht voor groen in de wijk;
  • een duurzame wijk.

Informatie voor buurtbewoners en huurders
Hier vindt u filmpjes, een animatie en informatiemateriaal over de plannen. Uw reacties op de plannen (online vragenlijst t/m 28 juni 2020 & de inloopbijeenkomst van 22 augustus 2020) gingen mee naar de gemeenteraad van 26 november 2020.

  • 20 oktober 2020, de raadscommissie (agenda) behandelde de concept-gebiedsvisie online (door Covid-19). Er worden nog geen besluiten genomen. Wel debatteert men over de inhoud van de gebiedsvisie. De commissie bepaalt of deze behandelrijp is voor de raadsvergadering. De uitzending was online te volgen via de website van de gemeente. Er spraken 7 bewoners in.
  • 17 november 2020: de commissie neemt iets meer tijd en praat verder. De raadsvergadering schuift dan door (van 29 oktober) naar:
  • 26 november 2020: de gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad. Zie de besluitenlijst (punt 04).
    Pré Wonen, Woonopmaat en gemeente nemen de overwegingen uit de besluitenlijst  mee in de ontwikkelingen. De gebiedsvisie schetst het kader voor de komende jaren. Wij bedanken alle bewoners die suggesties en kritiek inbrachten.
    Dit is nog geen eindbeeld: de planuitwerking begint nu pas. Dit doen we graag samen met bewoners. Alle 100 mensen die in de zomer aangaven mee te willen denken in de klankbordgroep, zijn aangeschreven. We ontvingen 11 reacties. Deze mensen vormen de overkoepelende klankbordgroep. De insteek is dat we 1x per maand met deze vertegenwoordiging uit de wijk om tafel gaan. Er zijn nu twee overleggen geweest. (update februari 2021) 

Naar de veel gestelde vragen

Gebiedsvisie : animatie

145 bezoekers bij de inloopbijeenkomst van 22 augustus 2020

Door de situatie rondom Corona hebben we veel informatie online moeten geven. We hadden u graag live eerder ontmoet om uw vragen te beantwoorden. Dit deden we alsnog direct na de zomervakantie op 22 augustus.  Zo’n 145 bewoners kwamen langs om de informatieborden (deze komen nog op de website) te bekijken en vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente, Pré Wonen, Woonopmaat en het sociaal team.  Lees hier meer over de inloopbijeenkomst.

Online live vragenuur: 17 juni, 19.00-20.00 uur – videoverslag

Tijdens het live vragenuur van 17 juni beantwoordden medewerkers van de gemeente, Woonopmaat, en Pré Wonen vragen van bewoners. Deze vragen kon men stellen via de chat. De opname vindt u hieronder. De meeste vragen gingen over: zorgen rond de kastanjes aan de Grebbestraat/Kuenenplein, de bezonning van de flat aan het Hilbersplein en parkeren. Aanvullende informatie leest u hierover op de pagina Veel gestelde vragen.

Volg de wijkactiviteiten op Facebook

Op deze website vindt u informatie over de nieuwbouw- en renovatieprojecten in de wijk. Alle sociale activiteiten kunt u volgen op de Facebookpagina.