De Kuenenpleinbuurt werd in de jaren ’50 gebouwd.
Uw buurt willen we in het geheel graag nóg mooier maken!

De gemeente, Pré Wonen en Woonopmaat willen de komende tien jaar tijd en geld vrijmaken voor het verbeteren van de woningen en de leefomgeving in de Kuenenpleinbuurt. Om de buurt te laten bloeien tot:

  • een diverse wijk met een goede woningmix van gerenoveerde en nieuwe woningen; eengezinswoningen en appartementen. Sociale huur en vrije sector;
  • een prettige en groene wijk met een fijne openbare ruimte met aandacht voor groen in de wijk;
  • een duurzame wijk.

Informatie voor buurtbewoners en huurders
Hier vindt u filmpjes, een animatie en informatiemateriaal over de plannen. De plannen staan in een concept-gebiedsvisie. De reacties die u online kon invullen (t/m 28 juni 2020, 18.00 uur) gaan we doornemen. Deze gaan mee naar de gemeenteraad die na de zomer de gebiedsvisie behandelt. Uw reacties vindt u straks ook hier terug. Ook de reacties van de inloopbijeenkomst van 22 augustus gaat mee naar de gemeenteraad.

145 bezoekers bij de inloopbijeenkomst op 22 augustus
Door de situatie rondom Corona hebben we veel informatie online moeten geven. We hadden u graag live eerder ontmoet om uw vragen te beantwoorden. Dit deden we alsnog direct na de zomervakantie op 22 augustus.  Zo’n 145 bewoners kwamen langs om de informatieborden (deze komen nog op de website) te bekijken en vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente, Pré Wonen, Woonopmaat en het sociaal team. Alle reacties gaan mee naar de gemeenteraad die nu in okotber (i.p.v. september) de gebiedsvisie behandelt.

Lees hier meer over de inloopbijeenkomst

Gebiedsvisie : animatie

Online live vragenuur: 17 juni, 19.00-20.00 uur – videoverslag

Tijdens het live vragenuur van 17 juni beantwoordden medewerkers van de gemeente, Woonopmaat, en Pré Wonen vragen van bewoners. Deze vragen kon men stellen via de chat. De opname vindt u hieronder. De meeste vragen gingen over: zorgen rond de kastanjes aan de Grebbestraat/Kuenenplein, de bezonning van de flat aan het Hilbersplein en parkeren. Aanvullende informatie leest u hierover op de pagina Veel gestelde vragen.

Volg de wijkactiviteiten op Facebook

Op deze website vindt u informatie over de nieuwbouw- en renovatieprojecten in de wijk. Alle sociale activiteiten kunt u volgen op de Facebookpagina.